अपध्वस्त Meaning in English

अपध्वस्त Meaning in Hindi

 
अपध्वस्त meaning in Hindi, Meaning of अपध्वस्त in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of अपध्वस्त

आक्रांत,  अभिमृष्ट,  अवगीत,  तबाह,  फ़ना,  पस्त,  नष्ट,  अपवादित,  ध्वंसित,  अयजनीय,  संहृत,  उछिन्न,  आक्रान्त,  अनादरित,  अवमानित,  अवध्वंस्त,  आक्षिप्त,  अभिभवनीय,  निरादृत,  नेस्तनाबूद,  फना,  अप्रतिष्ठ,  साफ़,  निर्मर्याद,  निंदित,  अवेल,  अवगणित,  अनादृत,  अवदारित,  बंटाधार,  मर्द्दित,  अपहत,  बेइज्जत,  अनुयुक्त,  ज़लील,  अप्रतिष्ठित,  बे-इज्जत,  अपकृत्,  मर्दित,  अस्तमित,  तलफ़,  अस्त,  अस्तंगत,  अवमत,  पराजित,  बेआबरू,  अपनीत,  बरबाद,  विलुप्त,  तिरस्कृत,  तहस-नहस,  तहस नहस,  जेर,  समाप्त,  साफ,  नेस्तोनाबूद,  निकंदन,  तुच्छीकृत,  आवर्जित,  विनष्ट,  अवहेलित,  रेप,  बंटाढार,  अवधूत,  अभिशक्त,  बँटाधार,  अवकीर्ण,  रुसवा,  चौपट,  फौत,  मटिया मेट,  बर्बाद,  ग़ारत,  अपमानित,  अधिक्षिप्त,  गत,  ध्वस्त,  परास्त,  अभिभूत,  विध्वस्त,  पामाल,  बेइज़्ज़त,  अवगर्हित,  नीवानास,  अवधीरित,  गर्हित,  उच्छिन्न,  अवज्ञात,  अवजित,  निन्दित,  गारत,  तलफ,