इक्ष्वाकु Meaning in English

इक्ष्वाकु Meaning in Hindi

  1. 1. एक सूर्यवंशी राजा जो बहुत ही प्रतापी थे
Usage

1. इक्ष्वाकु के नाम पर ही इक्ष्वाकु वंश चला । / इक्ष्वाकु राम के पूर्वज थे ।

Synonyms
Hypernyms
 
इक्ष्वाकु meaning in Hindi, Meaning of इक्ष्वाकु in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of इक्ष्वाकु

स्कन्ध,  नरपाल,  महीपाल,  नृपाल,  नरिंद,  अधीश,  अवनिनाथ,  नरनाह,  भूमिदेव,  नराधिप,  अर्थपति,  नृदेवता,  मानवेंद्र,  अविष,  अवनिपाल,  राजन्य,  नृदेव,  नरेश,  महिपति,  जनेश,  भूमिभुज,  अधिपति,  पृथिवीश्वर,  इंद्र,  अवनीश,  ईश्वर,  महीप,  भूमिपाल,  यलधीस,  नृपति,  राष्ट्रभृत्,  लोकपाल,  ईश,  अधिप,  मलिक,  भूप,  यलनाथ,  पृथिवीश,  भूमिपति,  ईक्ष्वाकु,  प्रजापति,  स्कंध,  वरेन्द्र,  मानवेन्द्र,  इन्द्र,  मानवेश,  नृप,  वरेंद्र,  अधिभू,  पृथिवीपाल,  भूपति,  भूमिभृत,  दंडधार,  अवनीश्वर,  राजा,  नरपति,  भुआल,  रसपति,  पृथिवीपति,  भट्टारक,  नरकंत,  रावल,  पुराणीय पुरुष,  दण्डधार,  पौराणिक पुरुष,