कामधेनु (kamadhenu) Meaning in English

कामधेनु (kamadhenu) Meaning in Hindi

 
कामधेनु meaning in Hindi, Meaning of कामधेनु in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of कामधेनु

चर्मावती,  गैया,  कामधेनु नदी,  वहती,  उषा,  गौ,  पीवरी,  गो,  चरमवती नदी,  चंबल नदी,  सरिता,  तटनी,  निलिम्पा,  विरेफ,  पौराणिक जीव,  तनू,  नदी,  तरंगवती,  तटिनी,  स्रोतस्विनी,  निलिंपा,  गाय,  सलिला,  चम्बल,  स्रोतवती,  शिफा,  इला,  कल्लोलिनी,  अपगा,  ह्रदिनी,  कामधुक,  अर्णा,  चरमवती,  निर्झरणी,  तरंगालि,  पौराणीय जीव,  पुराणीय जीव,  सुरगैया,  इड़ा,  धात्री,  वृषा,  रेवती,  तरंगिणी,  चम्बल नदी,  कामदुहा,  कामदा,  शबला,  गऊ,  धेनु,  कूलवती,  आपगा,  दरिया,  पुलिनवति,  निम्नगा,  सुरधेनु,  नदिया,  सरि,  चर्मण्वती,  चंबल,  तरनि,  आपया,  रोहिणी,  गोकन्या,  अग्रु,  चर्मावती नदी,  वेगगा,  सुरभि,  चर्मण्वती नदी,  शैवलिनी,  पर्वतजा,