जलसमाधि (jalasamadhi) Meaning in English

जलसमाधि (jalasamadhi) Meaning in Hindi

  1. 2. पानी में डूबकर नष्ट होने की अवस्था
Usage

1. नदी में स्नान करने पहुँचे तीन युवकों की हुई जलसमाधि ।

Hypernyms
 
जलसमाधि meaning in Hindi, Meaning of जलसमाधि in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of जलसमाधि

वफ़ात,  मरण,  प्राणान्त,  अंत,  निपात,  फ़ना,  इंतकाल,  हाल,  खात्मा,  इन्तक़ाल,  स्टेज,  शिवसायुज्य,  इंतिकाल,  इंतक़ाल,  देहावसा,  दिष्टांत,  फना,  अश्मंत,  मौत,  अंतिमसफर,  प्राणांत,  काल,  सूरत,  अत्यय,  देहांत,  देहावसान,  दीर्घनिद्रा,  ख़ात्मा,  इन्तिक़ाल,  महापथगमन,  अहवाल,  अंतिमयात्रा,  शरीरान्त,  पंचता,  हालत,  अन्त,  इंतिक़ाल,  अन्तिमसफर,  इन्तकाल,  देहान्त,  दशा,  इन्तिकाल,  अनुगति,  गति,  मोक्ष,  मृत्यु,  स्वर्गवास,  अन्तिमयात्रा,  शरीरांत,  फौत,  आलम,  महायात्रा,  स्थिति,  अवस्थान,  महानिद्रा,  चिरनिद्रा,  अवस्था,  दिष्टान्त,  खातमा,  गत,  वफात,  वृत्ति,  कालधर्म,  स्थानक,  काल-धर्म,  निधन,  परलोक गमन,  अश्मन्त,  महाप्रस्थान,  रूप,  ख़ातमा,  अवसान,