पंच कार्ड{ऐसा कार्ड जिस पर सूचना छेदित हो} (panach karD{aisa karD jis par suchana chhedit ho}) Meaning in English

पंच कार्ड{ऐसा कार्ड जिस पर सूचना छेदित हो} Sentences from Popular Quotes and Books

1. "दलित विषयका तथ्य र विषयलाई उजागर गर्नेमा प्राज्ञिक अध्येता, गैसस र राष्ट्रसङ्घीय एकाइहरू रहे । त्यो पद्धति परोक्ष हो, व्याख्याका हिसाबले । त्यो पद्धतिले दलित समस्या राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । तर, यो प्रपञ्चको रूपमा रह्यो भने यही नै फेरि दलितलाई अदृश्यकरण गर्ने अर्को एउटा सञ्जालको रूपमा विकसित हुन सक्छ ।"
- Quote by Abhi Subedi

 
पंच कार्ड{ऐसा कार्ड जिस पर सूचना छेदित हो} meaning in Hindi, Meaning of पंच कार्ड{ऐसा कार्ड जिस पर सूचना छेदित हो} in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.