पाहरू Meaning in English

पाहरू Meaning in Hindi

  1. 1. वह जो पहरा देता हो
Usage

1. पहरेदार को सतर्कता के साथ पहरा देना चहिए ।

Synonyms
Hypernyms
Hyponyms
 
पाहरू meaning in Hindi, Meaning of पाहरू in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.