मांसाहारी जंतु Meaning in English

मांसाहारी जंतु Meaning in Hindi

  1. 1. वह जन्तु जो मांस खाता हो
Usage

1. कुत्ता एक मांसाहारी जन्तु है ।

Synonyms
Hypernyms
Hyponyms
Antonyms
 
मांसाहारी जंतु meaning in Hindi, Meaning of मांसाहारी जंतु in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.