मोक्ष (mokSh) Meaning in English

Adjective

  1. 1. enlightment

मोक्ष (mokSh) Meaning in Hindi

  1. 4. शरीर से प्राण निकल जाने के बाद की अवस्था
Usage

1. जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है ।

Synonyms
Hypernyms
Hyponyms
Antonyms
 
मोक्ष meaning in Hindi, Meaning of मोक्ष in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of मोक्ष

अवरोहण,  प्राणान्त,  पल्लवी,  महानिर्वाण,  अंत,  पाटल,  फ़ना,  पतन,  मुक्ति,  इन्तक़ाल,  पेड़,  तरु,  अपवर्ग,  अपुनरावृत्ति,  शिवसायुज्य,  शिखरी,  शिखी,  देहावसा,  दिष्टांत,  साखी,  मौत,  अंतिमसफर,  प्रतिबन्धक,  सूरत,  देहांत,  देहावसान,  अवपतन,  दीर्घनिद्रा,  अपध्वंस,  अनफाँस,  ख़ात्मा,  अपुनरावर्तन,  दरख्त,  इन्तिक़ाल,  महापथगमन,  साखि,  अहवाल,  अंतिमयात्रा,  शरीरान्त,  क्षेम,  अवक्षेपण,  हालत,  पंचता,  अमर पद,  विटप,  अन्त,  इंतिक़ाल,  इस्कात,  देहान्त,  जर्ण,  दशा,  अर्क,  अमन्द,  अशरीरत्व,  पादप,  अधःपतन,  स्कंधी,  मृत्यु,  च्युति,  स्वर्गवास,  अन्तिमयात्रा,  नख़्ल,  तरनतारन,  शरीरांत,  शिवा,  महायात्रा,  अवस्थान,  पाँडर,  रूख,  अवस्था,  महानिद्रा,  चिरनिद्रा,  अघ्रिप,  अमरपद,  दिष्टान्त,  खातमा,  वृत्ति,  कालधर्म,  स्थानक,  अधःपात,  काल-धर्म,  निधन,  ऋत,  प्रतिबंधक,  रूप,  ख़ातमा,  रुक्ष,  अवसान,  वफ़ात,  रूखरा,  मरण,  अपुनर्मव,  आत्मसिद्धि,  निपात,  अभयपद,  इंतकाल,  हाल,  तरुवर,  परमपद,  खात्मा,  अपवर्जन,  दरख़्त,  रूँख,  निस्तार,  स्टेज,  अभिपतन,  इंतिकाल,  अवनति,  अवक्रांति,  इंतक़ाल,  कैवल्य,  फना,  अश्मंत,  निर्वाण,  प्राणांत,  काल,  अत्यय,  तरणतारण,  गिराव,  अग,  अपकर्षण,  आसना,  अपभ्रंश,  आपात,  अधोपतन,  द्रुम,  नख्ल,  स्कन्धी,  भूमिजात,  क्रिया,  अन्तिमसफर,  तथागति,  इन्तकाल,  अनोकह,  अमंद,  गति,  इन्तिकाल,  अनुगति,  अधोगमन,  अवक्रान्ति,  आत्मोद्धार,  अनपायिपद,  अमृतत्व,  विटपी,  रूखड़ा,  बीरो,  फौत,  आलम,  स्थिति,  वृक्ष,  इस्क़ात,  पाढर,  पुलाकी,  अवपात,  गत,  वफात,  अधोगति,  परलोक गमन,  अश्मन्त,  महाप्रस्थान,  अनावृत्ति,  पाड़र,  
 
 

More matches words for मोक्ष