सख़्ती (sakhati) Meaning in English

Noun

  1. 1. stiffness

सख़्ती (sakhati) Meaning in Hindi

 
सख़्ती meaning in Hindi, Meaning of सख़्ती in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of सख़्ती

नुक्ता,  दुर्गुण,  कड़ापन,  अभिज्ञान,  नृशंसता,  कमी,  कठोरपन,  अगुण,  विकार,  सलीक़ा,  निशानी,  बेरहमी,  ख़ामी,  शील,  विकृति,  लक्षण,  ख़राबी,  अपगुण,  आचार-व्यवहार,  वैशिष्ट्य,  अचार,  ऐब,  बुराई,  आचार व्यवहार,  सत्व,  हृदयहीनता,  नुक़्स,  तौरतरीक़ा,  सख्ती,  तौरतरीका,  कज,  तौर तरीक़ा,  बात-व्यवहार,  कठोरता,  सिफ़त,  तौर-तरीक़ा,  विशेषता,  नुक़ता,  व्यवहार,  अपकृष्टता,  रंग-ढंग,  आचार,  विशिष्टता,  खासियत,  करुणाहीनता,  ख़ासियत,  फीचर,  बरताव,  निष्ठुरता,  अदया,  निठुरता,  दोष,  तरीक़त,  अहृदयता,  दयाहीनता,  वतीरा,  सस्य,  सलूक,  रवैया,  इल्लत,  निठुराई,  कड़ाई,  पै,  वर्त्ताव,  पारुष्य,  पहचान,  खराबी,  ब्यवहार,  पहिचान,  उग्रता,  अवगुण,  अबतरी,  तौर-तरीका,  गुण-धर्म,  खोट,  नुकता,  क्रूरता,  चाल,  नुक़्ता,  सत्त्व,  निठुराव,  सिफत,  निर्दयता,  सलीका,  तौर तरीका,  नुक्स,  आचरण,  बर्ताव,  चाल-ढाल,  गुण,  चाल-चलन,  तरीकत,  खामी,  
 
 

More matches words for सख़्ती