समस्या (samasya) Meaning in English

Verb

  1. 1. freebooter
  1. 2. foul up

समस्या (samasya) Meaning in Hindi

  1. 1. वह उलझनवाली विचारणीय बात जिसका निराकरण सहज में न हो सके
Usage

1. बेरोज़गारी देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है । / पहले इस समस्या को सुलझाइए ।

Synonyms
Hypernyms
Hyponyms

समस्या Sentences from Popular Quotes and Books

1. "दलित विषयका तथ्य र विषयलाई उजागर गर्नेमा प्राज्ञिक अध्येता, गैसस र राष्ट्रसङ्घीय एकाइहरू रहे । त्यो पद्धति परोक्ष हो, व्याख्याका हिसाबले । त्यो पद्धतिले दलित समस्या राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । तर, यो प्रपञ्चको रूपमा रह्यो भने यही नै फेरि दलितलाई अदृश्यकरण गर्ने अर्को एउटा सञ्जालको रूपमा विकसित हुन सक्छ ।"
- Quote by Abhi Subedi

 
समस्या meaning in Hindi, Meaning of समस्या in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.