C. W. Post Meaning in Hindi

C. W. Post Definitions and Meaning in English

  1. 1. United States manufacturer of breakfast cereals and Postum (1854-1914)
Synonyms

C. W. Post Sentences from Popular Quotes and Books

1. "[W]e're caught by our concepts. ... [C]oncepts are not Reality."
- Steve Hagen, Buddhism Plain and Simple

3. "We’re flimflam artists. But remember, sonny, you can’t con people unless they’re greedy to begin with. W. C. Fields had it right. You can’t cheat an honest man."
- Sidney Sheldon, If Tomorrow Comes

4. "remember what W. C. Fields had to say on this point: It ain’t what they call you; it’s what you answer to."
- Elizabeth Gilbert, Big Magic: Creative Living Beyond Fear

5. "Lastly, remember what W. C. Fields had to say on this point: It ain’t what they call you; it’s what you answer to."
- Elizabeth Gilbert, Big Magic: Creative Living Beyond Fear

6. "Practice Problems 1. Solve for p in terms of m: 2 2 16 m p  2. Solve for x in terms of b and K: bx K 2 3. Solve for m in terms of c and d: c m d 2 4. Solve for x in terms of a, b, and c: bx a c–3 5. Solve for w in terms of V, l, and h: V lwh 6. Solve for h in terms of A and b:"
- Donny Brusca, Algebra I Common Core Regents Course Workbook

8. "W społeczeństwach, w których tylu ludzi cierpiało głód, ci, którzy byli od niego wolni, narzucali sobie posty. Głód zawsze stanowił formę pewnego oczyszczenia. Religie monoteistyczne kładą silny nacisk na stan braku pokarmu, starając się narzucić post, czyli kontrolowaną formę głodu, i udowodnić, że jakiś bóg i jego słudzy potrafią zmusić nas do robienia tego, czego byśmy inaczej nie zrobili. Zmusić do zadawania sobie gwałtu dla oddania hołdu najbardziej absolutnej władzy. Religia musi być narzucana wbrew naturze. Jest to kultura w postaci ekstremalnej: kultura, która tłumaczy ten świat, stwarzając inne. Post jest triumfem kultury, pomnikiem jej dumy. W myśleniu religijnym – takim, które zakłada, że istnieje coś lepszego niż ludzie, czyli że my, ludzie, jesteśmy rasą niższą – jedzenie stanowi wyraz słabości. Bylibyśmy lepsi, gdybyśmy nie musieli jeść. Jedzenie zawsze było pojmowane jako powinność przykra, niska. Istoty wyższe są od niej wolne. Tradycja chrześcijańska nie wspomina"
- Martín Caparrós, El hambre

10. "E. C. FERGINS"
- Matthew Pearl, The Last Bookaneer

 
C. W. Post meaning in Hindi, Meaning of C. W. Post in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of C. W. Post

charles william post,  post,  
 
 
 

Browse By Letters