Kalon Tripa Meaning in Hindi

Kalon Tripa Definitions and Meaning in English

  1. 1. The chairman of the Kashag and essentially head of the Tibetan government-in-exile
Hypernyms

Kalon Tripa Sentences from Popular Quotes and Books

1. "Mbas tryezës Kështu ne të rinjve na kalon nata: Pranë tryezës meremer-falso, me gotë të plotë a boshe, me kujdes të madh ndejun (si e lyp dans-edukata), të ngrehun, të ngrimë, të stolisun e ftyrash të qindisun me pudër, karmin... jo? - por me përshtypje të mirë që na e sjell zojusha e bukur dhe me hir tu' na buzqeshë ambël, buzësh të kuqe si gjaku, nsa gjit' i majen, dridhen - ftyra kuqet, zbehet... e në secilin prej nesh në fund ka një shpresë këndedhet dhe na shtrëngon laku... - Qashtu ndejë, tu' e vrejtun, çojmë biseda të ndryshme serioze, t'urta, por ma shpesh të dyshueshme, me gjuhë të bukur, të zgjedhun, mbi ngjarje të ra flasim e prej një dëshirës pa mshirë të gjithë pëlsasim. Ngushllim! - se zonjusha na i din mirëi hallet, prandej aq me andje, bukur, kërcen vallet. Jonet muzikore derdhen, rrkaj derdhen, lëmojnë ata që në valle sjellen, në hare sjellen, lëmojnë tryezën, gotat, veshjet tona, ndjenjat e fantazis sonë, i hapen ylber-velat... Por befas, të njëjones së panjoftun"
- Quote by Millosh Gjergj Nikolla (Migjeni)

2. "Faqe shkrimi Dy edhe dy katër katër edhe katër tetë tetë edhe tetë bëjnë gjashtëmbëdhjetë... Përsëriteni ! thotë mësuesi Dy edhe dy katër katër edhe katër tetë tetë edhe tetë bëjnë gjashtëmbëdhjetë. Por ja zogu-lirë që kalon në qiell fëmija e sheh fëmija e dëgjon fëmija e thërret : Shpëtomë Luaj me mua zog ! Atëherë zogu zbret dhe luan me fëmijën Dy edhe dy katër... Përsëriteni ! thotë mësuesi dhe fëmija luan zogu luan me të... Katër edhe katër tetë edhe tetë bëjnë gjashtëmbëdhjetë po gjashtëmbëdhjetë edhe gjashtëmbëdhjetë sa bëjnë ? Asgjë nuk bëjnë gjashtëmbëdhjetë edhe gjashtëmbëdhjetë dhe sidomos jo tridhjetë e dy sido që të jetë edhe ato ikin. Dhe fëmija e ka fshehur zogun në bankën e tij dhe të gjithë fëmijët e dëgjojnë këngën e tij dhe të gjithë fëmijët e dëgjojnë muzikën dhe tetë edhe tetë ikin dhe ato dhe katër edhe katër dhe dy edhe dy edhe këto ia mbathin dhe një edhe një nuk bëjnë as një as dy një nga një ikin edhe këto. Dhe zogu-lirë luan dhe fëmija këndon dhe mësuesi"
- Quote by Jacques Prévert

3. " gjitha sforcimeve dhe veprimatarive, ajo u vë përballë një heshtje të shurdhër, kjo gjëndje e gjërave do të ushtronte një farë ndikimi paralizues qoftë edhe mbi karakteret më të mirëfilltë njerëzorë, ndikim i cili, përtej shpirtit dhe moralit, do të mund të shtrihej edhe mbi pjesën fizike dhe oraganike të individit. Për të qenë i gatshëm për një sforcim të madh, që sidoqoftë e kalon masën e atij të zakonshmit, pa qenë në gjëndje që t'i japë një përgjigje të kënaqshme pyetjes "përse"?, për këtë duhet ose një vetmi dhe pastërti morale që është e rrallë dhe e një natyre heroike, ose një vitalitet shumë i shëndoshë. Hans Kastorpi nuk e kishte as njërën, as tjetrën dhe nuk mund të ishte pra, veçse një i rëndomtë, ndonëse në një kuptim tepër pozitiv."
- Thomas Mann, The Magic Mountain

 
Kalon Tripa meaning in Hindi, Meaning of Kalon Tripa in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of Kalon Tripa

chairwoman,  chairperson,  chair,  chairman,  president,  
 
 
 

Browse By Letters