James Rollins Quotes.

21. "Ga daar de hoek om,' commandeerde Morgan Drummond. 'Snij af door het park. En waag het niet om die verrekte meter nog verder op te laten lopen.' ... Kady greep naar haar heuptasje. 'Oom Edward, u mag wel even met mijn mobieltje bellen dat we te laat komen.' 'Maar we komen niet te laten,' zei Morgan en wendde zich tot de chauffeur. 'Of wel soms?"
- James Rollins, Jake Ransom and the Howling Sphinx

22. "Je... je bent een meisje!' ... 'Ik ben niet zomaar een meisje,' zei ze. 'Ik ben de dochter van de Glorie van Ra, hij die als een reus over de wereld loopt: de farao Neferhotep, de glorieuze heerser van heel Deshret... Je zou trots moeten zijn,' zei ze, terwijl ze zich met een zwaai van haar gescheurde mantel omdraaide. 'Je bent nu de slaaf van prinses Nefertiti."
- James Rollins, Jake Ransom and the Howling Sphinx

23. "Nefertiti vouwde haar kap terug. Jake verwachtte dat ze rood zou zien van kwaadheid, maar ze was verdrietig, haar ogen vochtig van de ingehouden tranen. 'Denken jullie allemaal zo slecht over mij?' ... Jake voelde een steek van medelijden voor Nefertiti. Ze was trots en eigenzinnig, maar in hoeverre was haar karakter aangetast door Kree? Hij herinnerde zich hoe ze in de woestijn was geweest: wild en vrij, bevrijd uit de schaduw van dat monster."
- James Rollins, Jake Ransom and the Howling Sphinx

24. "Het kwaad heeft niet meer nodig dan goede mensen die niets doen.' 'Inderdaad, goed gezegd.' Politor knikte naar Jake en richtte zijn blauwe ogen toen op Nefertiti. 'De mensen van Ka-Tor, wij allemaal, hebben net zo diep geslapen als uw vader.' Nefertiti stond op, haar stem vol vuur. 'Dan is het tijd dat we allemaal wakker worden."
- James Rollins, Jake Ransom and the Howling Sphinx

25. "Kady!' ... 'Jake!' riep ze. Toen rolde de golf over haar heen en veranderde haar in steen."
- James Rollins, Jake Ransom and the Howling Sphinx

26. "Pini Lupi... Pene Lope. - Jake"
- James Rollins, Jake Ransom and the Howling Sphinx

27. "Jake,' zei de vrouw... 'Mam..."
- James Rollins, Jake Ransom and the Howling Sphinx

28. "Goed dat er nog íémand is die weet hoe hij een koninklijk bevel moet opvolgen! - Nefertiti"
- James Rollins, Jake Ransom and the Howling Sphinx

29. "His own cabinat of cuoriositie"
- James Rollins, Jake Ransom and the Skull King's Shadow

30. "Het meisje struikelde verbaasd opzij en sprong toen langs hen als een lichtvoetig hert. Ze had een wijde geborduurde bloes aan en een lange rok die dichtgeknopt was in de taille en een split had tot halverwege haar dij. Haar fonkelende, smaragdgroene ogen pasten precies bij de jaden ketting die om haar nek stuiterde... Toen ze de grot uit waren geklommen, keek Marika Jake even recht aan. Het zonlicht flitste als smaragdgroen vuur uit haar ogen, die een mengeling van nieuwsgierigheid en plezier lieten zien."
- James Rollins, Jake Ransom and the Skull King's Shadow

  1. Previous Page
  2.                                              Next Page