Nanak Quotes.

1. "Nanak dukhiya sab sansar."
- Nanak, Japjee: Sikh Morning Prayer