Europe Quotes.

1. "It is indeed the duty of historians to stress the contrast between the standards of the past and the standards of the present. Some fulfil that duty on purpose, others by accident."
- Norman Davies, Europe

2. "The Fascist utopia, like that of the Communists, was false, and generated immense suffering. But there were those who dreamed it sincerely."
- Norman Davies, Europe

3. "Wcześniej czy później dekonstrukcjonistów zdekonstruują ich własne metody. "Przeżyliśmy Śmierć Boga i Śmierć Człowieka. Z pewnością przeżyjemy także Śmierć Historii... i Śmierć Postmodernizmu."
- Norman Davies, Europe

4. "An ambassador’, quipped Sir Henry Wootton, ‘is an honest man sent to lie abroad for the good of his country."
- Norman Davies, Europe

5. "To make his point, Ivan staged a sensational demonstration. Some time before Christmas he had arrested two Lithuanians employed in the Moscow Kremlin. He charged them with plotting to poison him. The accusations against Jan Lukhomski and Maciej the Pole did not sound very credible; but their guilt or innocence was hardly relevant. They were held in an open cage on the frozen Moskva River for all the world to see; and on the eve of the departure of Ivan’s envoy to Lithuania, they were burned alive in their cage.50 As the ice melted under the fierce heat of the fire and the heavy iron cage sank beneath the water, taking its carbonized occupants down in a great hiss of steam, one could have well imagined that something was being said about Lithuania’s political future."
- Norman Davies, Europe

6. "Problem dewastacji środowiska przyciągał uwagę greckich władców już na początku VI w. p. n. e. Prawodawca Solon proponował wprowadzenie zakazu uprawiania ziemi na stromych stokach, aby zapobiec erozji; Pizystrat wprowadził premię dla rolników, którzy sadzili drzewa oliwne, wyrównując w ten sposób straty spowodowane wyrębem lasów i nadmiernym wypasem. Dwieście lat później Platon pisał o spustoszeniu, jakiego dokonano na ziemiach Attyki: l jak można to wnosić z [wyglądu] małych wysp, nasza pozostała ziemia przedstawiała się w porównaniu z dawną jak kości chorego człowieka: po odpłynięciu z niej tego, to było tłuste i mięknienie pozostało teraz w tej okolicy nic więcej jak tylko szkielet. (. . . ) Góry bowiem, gdzie dzisiaj tylko pszczoły znajdują pożywienie, jeszcze do niedawna dawały drzewa. (...) ziemia dawała niezmiernie dużo paszy dla trzód. Woda, zsyłana co rok przez Zeusa, nie płynęła na próżno (...). Wszędzie płynęły obfite fale źródeł i rzek. Co do istniejących dawniej źródeł, to jeszcze do dzisiaj zachowane poświęcone im świątynie są świadectwem, że to, co powiedzieliśmy na ten temat, jest prawdziwe'."
- Norman Davies, Europe

7. "The title ‘Lord of All-Rus'’ did not possess much basis either in history or in current reality. It came into the same category as that whereby the kings of England laid claim to France. In the 1490s, two-and-a-half centuries after all traces of a united Kievan Rus' had been destroyed, it had the same degree of credibility that the king of France might have enjoyed if, in his struggle with the German Empire, he had proclaimed himself ‘Lord of all the Franks’. By that time, it conflicted with the separate identity that the ‘Ruthenes’ of Lithuania had assumed from the ‘Russians’ of Moscow. Indeed, it all seemed sufficiently unreal for the Lithuanians to accept it as a small price to pay for Ivan’s good humour. They were not to know it, but they were conceding the ideological cornerstone of territorial ambitions that would be pursued for 500 years."
- Norman Davies, Europe

8. "By 1939 the Gulag was the largest employer in Europe."
- Norman Davies, Europe

9. "Although the rival cereals of rye, barley,oats, buckwheat and millet have continued to exist in Europe, the triumphal march of king wheat was uncontestable"
- Norman Davies, Europe

10. "Discord among the ex-Soviet nationalities was fuelling an ugly brand of Russian nationalism. Voices in Moscow called for the re-conquest of Russia’s ‘near abroad’. For after Abkhazia, there waited several further targets for Russian intervention, including Tatarstan and Chechenia, and other non-Russian lands within the Russian Federation. Sooner or later, Russia would be forced to choose between its new-style democracy and its old-style imperialism."
- Norman Davies, Europe

Browse By Letters