The Living Bread Quotes.

1. "Nu putem fi în relații de pace cu alţii pentru că nu suntem în relaţii de pace cu noi înşine, şi nu putem fi în relaţii de pace cu noi înşine pentru că nu avem pace cu Dumnezeu."
- Thomas Merton, The Living Bread

Browse By Letters